REVENUE MANAGEMENT

Revenue Management is een vakgebied binnen de hotellerie die zich in de afgelopen jaren enorm ontwikkeld heeft. Prijsbeleid en distributie zijn voor veel hoteliers lastige zaken terwijl dit voor een groot gedeelte het succes van het hotel bepaalt. Hospecs heeft revenue specialisten in dienst die gespecialiseerd zijn in het opzetten van prijsbeleid, dynamic packaging, distributiemix en content. Daarnaast richten wij het reserverings systeem, channelmanager en backends van travel agents zo in, dat het hotel het maximale uit haar kunnen haalt. 

Hospecs neemt alleen een opdracht aan, wanneer wij er van overtuigd zijn dat we een meerwaarde kunnen bieden. 

ONZE WERKWIJZE

1. QUICK SCAN​

Korte inventarisatie van de huidige situatie op het gebied van systemen en commerciele strategie.

2. PLAN VAN AANPAK​

Voorstel met aanbevelingen op het gebied van prijs strategie, distributie mix en systemen.

3. REVENUE MANAGER

Een kundige revenue manager wordt aangewezen en voert de afgestemde strategie uit met daarin vaste rapporatage momenten.

Gem. RevPAR groei
1 %
hotels
1
landen
1

ONZE PUBLICATIES

© HOSPECS 2018